The Brazilian Jiu Jitsu instructors from both the Exton and Berwyn Dragon Gym have put together a catalogue of informative and instructional Brazilian Jiu Jitsu videos as a free resource to you. DGBJJ offers Brazilian Jiu Jitsu classes in Exton, Berwyn, Phoenixville, PA.